KONSULTACJE DLA RODZICÓW

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Dnia 10 października w godzinach od 17  do 18,
odbędą się konsultacje z nauczycielami dla Rodziców uczniów
I klasy technikum i III klas gimnazjalnych.
Zapraszamy
Grono Pedagogiczne