Święto Edukacji Narodowej

Z okazji Święta Edukacji Narodowej, pragnę życzyć Nauczycielom
i wszystkim Pracownikom szkoły i przedszkola wszelkiej pomyślności, radości
z kształcenia i wychowywania MŁODEGO POKOLENIA.

Święty Jan Paweł II powiedział:
„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno na inne
wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego
szuka, czasami burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy
ich nauczają i w/g nich żyją.”

Niech Bóg umacnia Państwa w tym pięknym służeniu Dzieciom i ich Rodzicom.

Z wyrazami uznania i darem modlitwy
dyrektor szkoły
Janina Grewenda

Życzenia

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018, wszystkim
Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom szkoły,składamy najlepsze życzenia,
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz Błogosławieństwa Bożego.
Z wyrazami szacunku
Samorząd Uczniowski