Życzenia

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018, wszystkim
Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom szkoły,składamy najlepsze życzenia,
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz Błogosławieństwa Bożego.
Z wyrazami szacunku
Samorząd Uczniowski