Porozumienie o współpracy między Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 

a Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Politechniki Częstochowskiej.

Umowa została zawarta w dniu 8.10.2018 r. Umowę ze strony Wydziału podpisał:

Dziekan dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz. oraz

Prodziekan dr hab. inż. Michał Szota, prof.PCz, 

natomiast ze strony Technikum, Dyrektor szkoły: mgr Janina Grewenda.