Zebrania z rodzicami

Zebranie Rodziców
klas VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjum
odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. o godz. 17,
w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Pozostali Rodzice mogą uczestniczyć w konsultacjach tego dnia.