Projektowanie technologii …

Projektowanie technologii w programach CAD oraz symulacje
komputerowe procesów
 
Dnia 29.01.20019 w ramach zajęć uczniowie brali udział min w demonstracji  projektowania technologii
z wykorzystaniem programów komputerowych typu CAD
i programów do symulacji komputerowych procesów.