Zajęcia edukacyjne

W dniach 10 – 12 kwietnia 2019r.
nie będą się odbywały zajęcia edukacyjne dla klas 1 Technikum