Radosnego Alleluja

Oby w waszych sercach, w waszych rodzinach i wspólnotach zabrzmiało orędzie Zmartwychwstania
wraz z ciepłym światłem obecności Jezusa żywego: obecności, która rozjaśnia, daje pociechę, przebacza, rozpogadza”
papież Franciszek

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego Alleluja;
spotkań w gronie Rodziny i wśród przyjaciół

życzą:
dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne