Sukces

Uczeń klasy II naszego technikum za najwyższą średnią ocen w ubiegłym
roku szkolnym zdobył Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Serdecznie gratulujemy!