Program Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym

Informacja dotycząca Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Informacja w załączniku.

Termin składania wniosków 10 września 2020 u pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny

załącznik