Stypendium Szkolne MOPS

Zachęcam do składania wniosków o Stypendium Szkolne MOPS dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Dochód netto na członka rodziny nie może przekroczyć 528 zł netto.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły w dniach 01.09 – 14.09. 2020

Wzór wniosku i wykaz wydatków dostępne w załącznikach oraz u pedagoga szkolnego i w sekretariacie.

 Pedagog szkolny

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wniosek_Stypendium_szkolne

Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt

Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód

Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego

Oświadczenie STRONY o ubez. zdrowotnym na zasadach OGÓLNYCH

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach_zatrudnienie