Najlepsi w Polsce

Najlepsi w Polsce!
Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły – Paweł SZCZEPANIK i Oliwia OWCZAREK zostali laureatami II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „POLSKIE SERCE PĘKŁO. KATYŃ 1940”. Inicjatorem konkursu jest marszałek sejmu Elżbieta Witek, a organizatorem Kancelaria Sejmu.
II MIEJSCE zajął Paweł SZCZEPANIK uczeń klasy II, natomiast Oliwia OWCZAREK, uczennica klasy I, zdobyła IV MIEJSCE.
Oboje uczą się w technikum na specjalizacji – technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Sukces w konkursie zapewnili sobie przygotowując projekty plakatów. Do konkursu uczniów przygotował nauczyciel – Janusz Koniecki. Warto podkreślić, że nasze Technikum jest jedyną szkołą w Polsce, która posiada aż dwoje laureatów, a najlepszych wyłoniono spośród prawie 4000 zgłoszonych prac.
Komisji konkursowej przewodniczył prof. Tadeusz Wolsza.
Tegoroczny konkurs przeprowadzany był w trzech kategoriach:
• – Plastycznej – zadaniem uczestnika jest stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską.
• – Literackiej – zadaniem uczestnika jest przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”.
• – Tekst piosenki – zadaniem uczestnika jest przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.
Finał konkursu odbył się na 13 kwietnia 2021 r. o godz. 20.10 na antenie TVP1. Odczytania wyników w kategorii plastycznej dokonał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Z przesłaniem do uczestników i organizatorów zwrócił się prezydent Andrzej Duda, przewodniczący Komitetu Honorowego konkursu. W Komitecie Honorowym znaleźli się również:
– Marszałek Sejmu Elżbieta Witek,
– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński,
– Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
– Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek,
– Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
Katyń został otoczony murem kłamstw i przemilczenia. Prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej, dlatego obowiązkiem młodych Polaków jest przekazywanie tej prawdy.
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.
Janusz Koniecki