Egzaminy zawodowe

Absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego poprawkowego (czerwiec 2024) proszeni są o wypełnienie deklaracji do 10 kwietnia 2024 roku. Deklaracje można pobrać w sekretariacie.

Dzień Otwarty na UJD

W dniu 15 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Dniu Otwartym” na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie.
Młodzież uczestniczyła w warsztatach na Wydziale Collegium Medicum.

Targi Edukacyjne

13 marca nasze technikum brało udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie.