REKRUTACJA 2024/2025

 

Kierunki kształcenia

Współpraca z uczelniami :

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Politechnika Częstochowska

Politechnika Śląska

 

 

 

 

Rekrutacja 2024/2025

Przed złożeniem dokumentów:

kup białą teczkę z gumką – A4 /na dokumenty/

wydrukuj wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji

skompletuj dokumenty wymienione w załącznikach do wniosku

wydrukuj i wypełnij opis teczki

naklej opis teczki na jej pierwszą stronę

Wzory dokumentów do wydrukowania

Dokumenty

opis białej sznurowanej teczki składanej do szkoły

oświadczenie woli podjęcia nauki

oświadczenie o rezygnacji ze szkoły

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

oświadczenie, że drugi z rodziców zna dalszą drogę edukacyjną dziecka (wypełniamy w przypadku braku podpisu jednego z rodziców na wniosku, np. rodzic za granicą, mieszka w innym mieście, itp.)

Wypełnić czytelnie drukowanymi literami!!!

Kryteria rekrutacji 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych

  • Technikum 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej

Skala punktowa wkrótce.


www.men.gov.pl/REKRUTACJA

https://slaskie.edu.com.pl