Praktyki zawodowe

Program praktyki zawodowej dla zawodu: technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

Plan praktyki zawodowej dla zawodu: technik organizacji reklamy (klasa III).

 

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk z kwalifikacji INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

 

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk z kwalifikacji

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

 

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk z kwalifikacji EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych