Święto Edukacji Narodowej – życzenia

Częstochowa, 11 października 2019 r.

                                                                                                   

Drodzy Nauczyciele,
Wychowawcy, Pracownicy,
Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

 

„(…) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją.”

Św. Jan Paweł II

            Na progu świętowania Dnia Edukacji Narodowej, pragnę Państwu podziękować za nieustanny i wierny trud podejmowania własnego rozwoju oraz za trud towarzyszenia uczniom na drodze ich integralnego rozwoju w codzienności szkolnej.
            Dziękuję Bogu za Wasze nauczycielskie powołanie, za prowadzenie dzieci i młodzieży po drogach poznawania prawdy, za twórcze poszukiwanie nowych metod przekazywania wiedzy, a także za realizację innowacji i projektów na polu edukacji.
            Wyrażam wdzięczność za wasze codzienne świadectwo życia i wiary.
            Dziękuję za kształtowanie postaw zgodnych z nauczaniem św. Jana Pawła II.
            Dziękuję za indywidualne spojrzenie na osobę wychowanka oraz za długomyślność w procesie wychowawczym kształtowania sumienia i woli wychowanków.

Życzę Państwu radości ze służby Bogu i ludziom.
Życzę, by uczniowie obdarzali was zaufaniem i szacunkiem.
Niech Maryja – Najlepsza Wychowawczyni wyprosi wszelkie łaski dla realizacji
Waszego pięknego nauczycielskiego powołania.

Życzę wielu sukcesów na niwie edukacyjnej, a także pełni łask Bożych
w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Życzę Państwu doświadczania radości, osobistego spełnienia, życzę wzrastania
do pełni człowieczeństwa.

„We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły polskiej.”

Św. Jan Paweł II, Łowicz 14 czerwca 1999 r.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i wdzięczności

                                  Prezes
 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

    Maria Chodkiewicz

 

Do życzeń Pani Prezes przyłącza się Pani Dyrektor Janina Grewenda życząc Bożej Opieki w twórczej pracy Pedagogicznej i opiekuńczej Wszystkim Pracownikom Szkoły.

Święto Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice i Uczniowie Technikum SPSK

     W związku ze zbliżającym się Świętem Edukacji Narodowej w naszej szkole 11 października 2019 tj. najbliższy piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, natomiast w poniedziałek zajęcia odbywają się według planu dnia.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Janina Grewenda

Akt zawierzenia

Częstochowa, 13.09.2019 r.

 

Maryjo! Matko Boga i Matko każdego z nas!
Patronko Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich!

            W pierwszych dniach nowego roku szkolnego przybywamy do Ciebie Matko, jako wspólnota wspólnot 123 szkół i przedszkoli. Przybywają do Ciebie Maryjo uczennice i uczniowie naszych szkół i przedszkoli z 18 diecezji. Przybywają wraz z nauczycielami i rodzicami, by złożyć w Twoje Niepokalane Serce – swoje życie, swoje rodziny, trud nauczania i wychowania, starania uczniów i wysiłek nauczycieli, pracę Stowarzyszenia.
            Zdobywając wiedzę i krocząc po ścieżkach wiary, w nowym roku szkolnym będziemy szukali odpowiedzi na pytanie – „Kim jest człowiek?” To pytanie jest tematem rocznej pracy formacyjnej w naszych wspólnotach. Uznając Boże Pochodzenie człowieka podejmiemy odpowiedzi na pytania:

  • Kim jestem?
  • Jaki jest sens mojego istnienia?

            Pomóż nam Maryjo, Matko Słowa Wcielonego w Twoim Synu, odnaleźć odpowiedzi na te pytania! Wypraszaj nam łaskę doświadczenia bycia ukochanym dzieckiem Boga. Dzieckiem, którego Ojciec nigdy nie opuszcza i jest przy nim w każdej sytuacji, w każdej minucie życia.
            Maryjo! Ty wiesz jak nam trudno dostrzec Boże działanie w wydarzeniach dnia codziennego, więc błagamy – uproś nam światłe oczy serca do rozpoznawania obecności Boga w naszym życiu!
            Pani nasza! Otwórz głębię naszych serc na bliską relację z Twoim Synem przez słuchanie Słowa Bożego i życie sakramentalne! Twój Syn na kartach Ewangelii wzywa nas do czuwania. Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, pomóż nam mądrze czuwać, to znaczy miłować Boga i poszukiwać Prawdy! Naucz nas odróżniać dobro od zła, odrzucać pozorne dobro i fałszywe idee! Odróżniać piękno od brzydoty. Spraw,by poszukiwania wiedzy i mądrości doprowadziły nas do pełni człowieczeństwa w Chrystusie!
            Maryjo! Orędowniczko nasza! Wypraszaj pokój serca dla każdego ucznia i nauczyciela, aby we wspólnotach szkolnych królowała miłość! Maryjo, Matko Kościoła! Bądź nam Matką i Wychowawczynią w roku szkolnym 2019/2020.
            Tobie Matko Najświętsza zawierzamy nasze wspólnoty szkolne i przedszkolne.

    Prezes                                      
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Maria Chodkiewicz                        

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy rodzice i uczniowie.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 r.

w kościele Św. Józefa przy ul. Okrzei 41.

 

Msza Św. o godz. 9:00  dla wszystkich uczniów obydwu szkół, następnie uczniowie Technikum oraz klas VII i VIII SP udają się na spotkanie z wychowawcami do budynku przy ul. Okrzei 41. Natomiast klasy I – VI przechodzą do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Łukasińskiego 24.

 

                                   dyrektor mgr Janina Grewenda