Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

 Nauczyciele przedmiotów ogólnych

 RELIGIA – ks. Piotr Klekociński

JĘZYK POLSKI – Anna Śpiewakowska, Joanna Walczak – Kramer, Bogusława Zaborska – Dec

JĘZYK ANGIELSKI – Kinga Grewenda, Zofia Chorążyk

JĘZYK NIEMIECKI – Barbara Nalewajka

HISTORIA – Anna Mazur – Nowak

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Łukasz Łapeta

GEOGRAFIA – Janina Strzyżewska

BIOLOGIA – Agnieszka Zielińska

CHEMIA – Małgorzata Jełowicka, Adam Makówka

FIZYKA – ks. Andrzej Wszołek

MATEMATYKA – Kazimierz Łącki, Tomasz Starczewski, Mirosław Treliński

INFORMATYKA – Marek Adamiec

WYCHOWANIE FIZYCZNE – Sławomir Piwiński

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Adam Pfranger

BHP – Magdalena Pabiasz – Paskuta

WDŻR – Marcin Kupczyk

BIBLIOTEKA – Jolanta Dudek

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

KIERUNEK TECHNIK INFORMATYK – Marek Adamiec, Karol Dróżdż, Maciej Grygiel, Łukasz Wiśniewski

KIERUNEK TECHNIKA PROGRAMISTY – Michał Moneta

KIERUNEK TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ – Magdalena Brondel – Stochel, Mirosława Polewska, Anna Rybak, Sylwia Wojtyniak

KIERUNEK TECHNIK REKLAMY – Anna Kucharska – Badeńska, Anna Kmita, Piotr Cieślak

KIERUNEK TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – Bogumiła Dzienniak, Małgorzata Krzętowska, Marzena Skibińska, Dorota Konieczkowicz

Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

PSYCHOLOG  – Karolina Grzyb – Górniakowska

PEDAGOG SZKOLNY/PEDAGOG SPECJALNY – Monika Żak

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE – Barbara Dylkowska, Barbara Dudek, Mariola Janik, Monika Żak

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE – Mariola Janik, Łukasz Łapeta, Marzena Rudecka, Małgorzata Szymanek, Zdzisława Szczęsna

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE JĘZYK POLSKI – Zbigniew Szpruta

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA – Mirosław Treliński