Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/ 2021

Wydarzenie  Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 1.09.2020
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej do ustalenia
Apel- Święto Niepodległości  Polski 10.11.2020
Wywiadówki dla wszystkich klas 10.11.2020
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2020
Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie do ustalenia
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- cz. Pisemna do ustalenia
Wystawianie ocen na pierwszy semestr w klasach  I- III 22.01.2021
Zebranie klasyfikacyjne/ plenarne Rady Pedagogicznej 26.01.2021
Ferie zimowe 1- 14.02.2021
Wywiadówki dla wszystkich klas 16.02.2021
Dni Otwarte Szkoły marzec 2021
Wywiadówki 23.03.2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1- 6.04.2021
Apel poświęcony Konstytucji 3- go maja 30.04.2021
Dzień Patrona Szkoły 4.05.2021
Wywiadówki 18.05.2021
Wystawianie ocen na koniec roku szkolnego 18.06.2021
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 18.06.2021
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 21.06.2021
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25.06.2021
Egzaminy poprawkowe 23- 27.08.2021
Zebranie z Rodzicami uczniów klas I 26.08.2021
Zebranie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2021/2022 30.08.2021