Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Poinformowanie uczniów i rodziców (udokumentowane podpisem) o zagrażających ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu na koniec półrocza / roku Termin do ustalenia

3.

Jasełka i spotkania opłatkowe

Termin do ustalenia

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

5.

Poinformowanie uczniów i rodziców (udokumentowane podpisem) o przewidywanych ocenach śródrocznych / końcowych

Termin do ustalenia

6.

Ferie zimowe

13 – 26 lutego 2020 r.

7.

Rekolekcje wielkopostne

Termin do ustalenia

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

9.

Ogólnopolska pielgrzymka SPSK na Jasną Górę

Termin do ustalenia

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

11.

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

  • 11 października 2019 r. (piątek) 
  • 2 stycznia 2020 r. (czwartek)
  • 3 stycznia 2020 r. (piątek)
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek)