SPSK

organizacja pożytku publicznego,

prowadząca działalność oświatową na wszystkich etapach edukacji W 11 województwach:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • gimnazja,
  • licea ogólnokształcące,
  • technika,
  • szkoły muzyczne

 

Poprzez swoją działalność STOWARZYSZENIE: troszczy się o integralny rozwój każdej osoby buduje wspólnoty szkolne, troszcząc się o każdego ucznia, szanując jego osobowość i indywidualne możliwości wyrównuje szanse edukacyjne uczniów z różnych środowisk pomaga uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom aktywizuje środowiska wspiera rodzinę i jej funkcje.

Za całokształt działalności, u której podstaw leży TROSKA O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE, Stowarzyszenie otrzymało w 2000 roku nagrodę Prezesa Rady Ministrów PRO PUBLICO BONO w dziedzinie edukacji.

Więcej na: www.spsk.edu.pl