Zebrania z rodzicami i konsultacje

Zebrania z rodzicami i konsultacje w roku szkolnym 2023/2024

14 września 2023 r. – kl. I – V

23 listopada 2023 r. – na miesiąc przed klasyfikacją

4 stycznia 2024 r. – wywiadówki koniec I semestru

21 marca 2024 r. – na miesiąc prze klasyfikacją klasy maturalne

23 maja 2024 r. – na miesiąc przed klasyfikacją końcoworoczną

6 czerwca 2024 r. – wywiadówki