Kółko krótkofalarskie

KÓŁKO KRÓTKOFALARSKIE JUŻ DZIAŁA

Pierwsze spotkanie z uczestnikami odbyło się 02.10.2021

Tematem zajęć był ogólny zarys krótkofalarstwa w Polsce i na świecie.

W dniu 09.10.2021 odbyło się kolejne spotkanie z uczestnikami kółka, a tematem głównym było literowanie krajowe I międzynarodowe, używane skróty, kod Q, slang i inne.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 23.10.2021 zaprezentowano sprzęt niezbędny do łączności, Rozwieszono prowizoryczną antenę.

Uczestnicy zapoznali się m. in. z urządzeniami i sposobem prowadzenia łączności analogowych i cyfrowych.

06.11.2021 odbyło się już czwarte spotkanie na

zajęciach krótkofalarskich, którego tematem

głównym była telegrafia.

Zaprezentowano klucze telegraficzne i komputerowe programy wspomagające.