Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszej szkoły.

Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

Technik usług fryzjerskich

Technik reklamy

Technik programista

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik informatyk

Szczegółowe informacje w szkole lub pod numerem telefonu: 343236663

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.) publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły.

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)

Informuję, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole

w zakresie:
– harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
– zasad przeprowadzania egzaminów w 2002 r. – regulacji prawnych,
– przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.