Życzenia

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego

pomogą nam na nowo odkryć potęgę Bożej miłości.

Niech Ten Czas napełni serca radością i nadzieją

oraz wzbogaci i umocni duchowo naszą wiarę.

 

Z życzeniami Dyrekcja i Grono Pedagogiczne