Święto Edukacji Narodowej – życzenia

Do życzeń Pani Prezes przyłącza się Pani Dyrektor Janina Grewenda życząc Bożej Opieki w twórczej pracy Pedagogicznej i opiekuńczej Wszystkim Pracownikom Szkoły.