Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)

Informuję, że dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem

https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole

w zakresie:
– harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
– zasad przeprowadzania egzaminów w 2002 r. – regulacji prawnych,
– przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.